Β21 Πανάγαθε, συγγνώμη, μη μου καταγράψεις την ευθύνη

Episode 21 March 03, 2021 00:00:32
Β21 Πανάγαθε, συγγνώμη, μη μου καταγράψεις την ευθύνη
ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ/ΕΝ ΩΡΑ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ
Β21 Πανάγαθε, συγγνώμη, μη μου καταγράψεις την ευθύνη

Mar 03 2021 | 00:00:32

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 16

March 03, 2021 00:00:11
Episode Cover

Β16 Κύριέ μου, συγγνώμη, πάλε έκανα λάθος

Listen

Episode 41

March 03, 2021 00:00:20
Episode Cover

Β41 Συγγνώμη Πανάγαθε, γελάστηκα ο φτωχός

Listen

Episode 15

March 03, 2021 00:03:13
Episode Cover

Β15 Να μην δέχεσθε τις επιδράσεις... Πανάγαθε ιλάσθητί μοι

Listen