Β49 Σε παρακαλώ, είσαι Θεός, αφού βλέπεις

Episode 49 March 03, 2021 00:00:12
Β49 Σε παρακαλώ, είσαι Θεός, αφού βλέπεις
ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ/ΕΝ ΩΡΑ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ
Β49 Σε παρακαλώ, είσαι Θεός, αφού βλέπεις

Mar 03 2021 | 00:00:12

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 58

March 03, 2021 00:00:39
Episode Cover

Β58 Ήρθε ο Κύριός μας και μας απέδειξε... Παναγάπη, παρακαλώ

Listen

Episode 24

March 03, 2021 00:00:28
Episode Cover

Β24 Κύριε, δέξαι την μετάνοιαν μου

Listen

Episode 16

March 03, 2021 00:00:11
Episode Cover

Β16 Κύριέ μου, συγγνώμη, πάλε έκανα λάθος

Listen