Β51 Πανάγαθε, επουράνιε Πατέρα μας

Episode 51 March 03, 2021 00:00:43
Β51 Πανάγαθε, επουράνιε Πατέρα μας
ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ/ΕΝ ΩΡΑ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ
Β51 Πανάγαθε, επουράνιε Πατέρα μας

Mar 03 2021 | 00:00:43

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 30

March 03, 2021 00:00:09
Episode Cover

Β30 Πανάγαθε, Σε παρακαλώ, λυπήθου με

Listen

Episode 60

March 03, 2021 00:00:52
Episode Cover

Β60 Να είμεθα έτοιμοι... Κύριε γενηθήτω το θέλημά Σου

Listen

Episode 35

March 03, 2021 00:00:22
Episode Cover

Β35 Πανάγαθε, βοήθησέ με, είμαι αδύνατος

Listen