Β47 Κύριε Ιησού Χριστέ των δυνάμεων

Episode 47 March 03, 2021 00:00:33
Β47 Κύριε Ιησού Χριστέ των δυνάμεων
ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ/ΕΝ ΩΡΑ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ
Β47 Κύριε Ιησού Χριστέ των δυνάμεων

Mar 03 2021 | 00:00:33

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 4

March 03, 2021 00:00:36
Episode Cover

Β04 Ήμαρτον, ήμαρτον, ήμαρτον Κύριέ μου

Listen

Episode 69

March 03, 2021 00:00:22
Episode Cover

Β69 Πανάγαθε, παρ' τον αυτόν τον διάβολον

Listen

Episode 58

March 03, 2021 00:00:39
Episode Cover

Β58 Ήρθε ο Κύριός μας και μας απέδειξε... Παναγάπη, παρακαλώ

Listen