Β67 Πατερούλη μου, Πατέρα μου

Episode 67 March 03, 2021 00:00:53
Β67 Πατερούλη μου, Πατέρα μου
ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ/ΕΝ ΩΡΑ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ
Β67 Πατερούλη μου, Πατέρα μου

Mar 03 2021 | 00:00:53

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 2

March 03, 2021 00:00:18
Episode Cover

Β02 Κύριε Ιησού Χριστέ των δυνάμεων

Listen

Episode 62

March 03, 2021 00:00:11
Episode Cover

Β62 Εσύ δεν με τράβηξες να Σε ακολουθήσω, πού είσαι τώρα

Listen

Episode 21

March 03, 2021 00:00:32
Episode Cover

Β21 Πανάγαθε, συγγνώμη, μη μου καταγράψεις την ευθύνη

Listen